Hoạt động đào tạo của Công ty Dịch vụ bảo vệ Việt Thiên Long


 1. THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO :
 2. Thời gian đào tạo: bao gồm: 600 tiết. Khoảng 60 ngày đến 70 ngày.
 • Nghiệp vu tổng hợp: 300 tiết.
 • Võ thuật: 300 tiết.
 • Tổng cộng: 300 tiết.
 1. Phương pháp:
  • Công tác giảng dạy được thực hiện theo giáo án chuẩn của ngành bảo vệ.
  • Giảng viên sau giảng dạy tiếp theo phần của của giảng viên trước. Trước khi giảng dạy phần mới thì ôn lại phần của giảng viên trước.
  • Trường hợp đào tạo cho một Hợp đồng cụ thể thì Ban đào tạo sẽ lên chương trình đạo tạo chuyên sâu cho chuyên môn phục vụ Hợp đồng đó.
 1. Các nghiệp vụ chuyên sâu :
 • Khái niệm về ngành nghề Bảo vệ, Dịch vụ Bảo vệ.
 • Tự hào nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp.
 • Các quyền lợi, trách nhiệm của nhân viên khi đứng trong hàng ngũ bảo vệ Việt Thiên Long.
 • Các loại biên bản, phương án Bảo vệ.
 • Các tình huống xảy ra và cách xử lý các sự cố, các tình huống cụ thể…
 1. Võ thuật : Khái niệm về võ đạo, cách thức thủ thế trước đối thủ, các thế võ tự vệ cơ bản……

 

A. Nghiệp vụ
1 Khái niệm, tổng quát ngành Bảo vệ -Vệ sỹ 10 Nghiệp vụ nhận biết, ngăn ngừa và xử lý sự cố.
2 Danh dự và lòng trung thành 11 Nghiệp vụ đóng mở và quản lý niêm phong.
3 Điều lệnh, nghi thức, tác phong, đội ngũ. 12 Nghiệp vụ nhận dạng và ghi nhớ.
4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 13 Nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cố định và di động.
5 Nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát. 14 Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường.
6 Cách sử dụng và thực tập các biên bản, báo cáo. 14 Sơ đồ và phân tích mục tiêu
7 Ưng xử, giao tiếp và thực hành. 16 Các trường hợp cấp cứu,di chuyển nạn nhân.
8 Hướng dẫn ghi chép sổ bảo vệ 17 Kỹ năng quan sát, phương pháp ước đạt
9 Nghiệp vụ nhận biết, ngăn ngừa và xử lý sự cố. 18 Phương pháp huấn luyện nhân viên.
B. Kiến thức pháp luật
19 Các điều khoản liên quan trong Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự 21 Các điều khoản liên quan trong Bộ luật Dân sự và Bộ luật tố tụng Dân sự
20 Các điều khoản liên quan trong Bộ luật hành chính và luật Lao động. 22 Các điều khoản liên quan trong luật kinh tế.
C. Kỹ, chiến thuật, võ thuật
23 Các kỹ thuật cơ bản 26 Kỹ thuật phòng vệ tránh né.
24 Ký thuật khống chế, khóa và gỡ khóa. 27 Ký thuật đối kháng chiến đấu.
25 Chiến thuật tấn công và tự vệ. 28 Nâng cao.
D. Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy.
29 Các nguyên tắc cơ bản về PCCC 31 Phát hiện và nhận biết cháy nổ.
30 Các biện pháp phòng cháy chữa cháy. 32 Các tình huống cháy nổ và sơ cấp cứu.
E. Khả năng sử dụng trang thiết bị
33 Kỷ năng sử dụng và bảo quản công cụ hỗ trợ. 35 Kỹ năng sử dụng thiết bị báo cháy báo khói.
34 Kỹ năng vận hành hệ thống theo dõi và báo động. 36 Kỹ năng sự dụng các thiết bị đặc biệt.
F. Kỹ năng giao tiếp
37 Tác phong ngôn ngữ, chào hỏi, xưng hô. 41 Ngoại ngữ anh văn giao tiếp cơ bản.
38 Kỹ năng truyền đạt giao tiếp, điện thoại. 42 Phối hợp và cộng tác với công an chính quyền.
39 Tác phong lễ tân, điều lệnh, nghi thức. 43 Trang phục, thái độ, phong cách, nếp sống.
40 Tôn trọng khách hàng và các nội quy điều lệ. 44 Tiếng Anh.
G. Nghiệp vụ đặc biệt
45 Nghiệp vụ sơ cấp cứu, giải tán và di tản. 50 Kỹ năng Marketing và kinh doanh căn bản.
46 Nghiệp vụ bảo vệ cao cấp, bảo vệ hộ tống. 51 Bảo vệ thông tin và bí mật kinh doanh.
47 Kỹ năng nắm bắt khai thác thông tin 52 Nghiệp vụ phát triển đội, nhóm.
48 Triển khai đội hình và ứng phó cơ động. 53 Lập phương án bảo vệ mục tiêu.
49 Khả năng phản ứng và tình huống khẩn cấp. 54 Phương pháp thúc đẩy người khác cùng làm việc.