CÔNG TY BẢO VỆ VIỆT THIÊN LONG
ISO 9001 - 2015

Dịch vụ


Dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định   

Dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định

Dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng    

Dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng

Dịch vụ bảo vệ doanh nghiệp, công ty   

Dịch vụ bảo vệ doanh nghiệp, công ty

Bảng giá Dịch vụ Thám tử  

Bảng giá Dịch vụ Thám tử

Bảng giá dịch vụ Điều tra  

Bảng giá dịch vụ Điều tra

Dịch vụ cung ứng các thiết bị anh ninh  

Dịch vụ cung ứng các thiết bị anh ninh

Dịch vụ cung ứng các thiết bị an ninh.  

Dịch vụ cung ứng các thiết bị an ninh.

Dịch vụ bảo vệ yếu nhân, VIP  

Dịch vụ bảo vệ yếu nhân, VIP

Dịch vụ bảo vệ sự kiện    

Dịch vụ bảo vệ sự kiện

Dịch vụ bảo vệ siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM)    

Dịch vụ bảo vệ siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM)

Dịch vụ bảo vệ tòa nhà, cao ốc, chung cư   

Dịch vụ bảo vệ tòa nhà, cao ốc, chung cư

Dịch vụ bảo vệ nhà riêng, bảo vệ biệt thự    

Dịch vụ bảo vệ nhà riêng, bảo vệ biệt thự